СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ДАНАС


Удружење СТАРЕ КУЋЕ СРБИЈЕ

Представља Вам историјско културни обилазак:

СПОМЕНИК КУЛТУРЕ ДАНАС

Субота 10. септембар 2016. Организована пoсета Вршачком крају обухватила је:
Дворац Бисинген, Апотеку породице Паје Јовановића, Музеј Паје Јовановића, Вршачку Кулу, Ручак у градском хотелу, Дворац Лазаревић 1 и Дворац Лазаревић 2.

На задовољство свих чланова удружења и наших гостију, обилазак је био веома успешан и садржајан. Током прелепог септембарског дана, видели смо и сазнали доста и веома лепо се дружили, о чему се можете уверити у филмској репортажи коју смо том приликом забележили.

Обилазак Вршца и околине

На слици: Чланови нашег удружења

Датум: 10. септембар 2016.

Ознаке: Историја, Култура, Уметност, Баштина


Дворац Бисинген
Кула Вршац
Дворац Лазаревић 1.jpg
Дворац Лазаревић 2

Сличне активности